Парламентът прие окончателно промени в Закона за мерките и действията при извънредното положение. Предвижда се до отмяната му партиите да не получават субсидия от държавата.

Мярката "60/40"

Депутатите гласуваха по мярката "60/40" държавата да поеме и осигурителни вноски, които се дължат от страна на работодателите.

Предвидени са 1,4 млрд. лева трансфер към държавното обществено осигуряване, респективно към фонд "Безработица", за обезпечаване на плащанията на съкратени работници и служители и за осигуряване на мярката "60/40" за подпомагане на бизнеса.

Защита на длъжниците

При забавяне за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от банки и финансови институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица и по договори за лизинг, не се начисляват лихви и неустойки.

Задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не могат да бъдат изземвани вещи.

Намаляване на глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки

Депутатите намалиха глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки. За разходка в парка глобата ще е от 300 до 1000 лева, а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лева. Досега нарушителите се наказваха с 5000 лева. Запазва се обаче глобата за нарушаване на карантината от 5000 лева.

Когато нарушението на ограниченията по време на извънредното положение е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, ще се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лева, а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лева. Досега санкцията беше 15 000 лева.

Дефицит и държавен дълг

Промените предвиждат дефицит в края на годината от 3,5 млрд. лева и увеличаване на тавана за поемане на държавен дълг от 2,2 млрд. на 10 млрд. лева. Променената бюджетна рамка и новият таван на държавния дълг бяха одобрени с гласовете на ГЕРБ, "Обединени патриоти", ДПС, "Воля" и независими депутати. "Против" бяха само от БСП.

Капитализация на ББР в помощ на бизнеса

С актуализацията на бюджета за 2020 г. държавата капитализира Българската банка за развитие (ББР) със 700 млн. лева и допълнително в бюджета се осигуряват още 700 млн. лева държавни гаранции за ББР. По този начин ще може хората, които са в неплатен отпуск, както и всички самоосигуряващи се лица, да получат три поредни месеца по 1500 лева месечно безлихвен кредит с гратисен период от 5 години и срок на погасяване 10 години.

Туристическият бранш

Туроператорите ще могат да предлагат ваучери за компенсация. Ако пътуващият не се съгласи, парите трябва да бъдат върнати след отмяна на извънредното положение.

Наемите на държавни или общински имоти

Пълно или частично ще могат да се освобождават от наем ползвателите/наемателите на държавни или общински имоти до края на извънредното положение.