Детски играчки, автомобили и мотоциклети са начело в списъка на опасните изделия, които са открити и изтеглени от пазара в Европейския съюз. Българите сигнализират най-много за дрехи и отново детските играчки.

Рискове се крият и в детайлите при продуктите за най-малките.

“Биберони, залъгалки, столчета за автомобили, детски колички и легла – основните рискове биха могли да бъдат свързани именно с наличието на такива детайли, които да доведат до задушаване или нараняване”, обясни председателят на КЗП Димитър Маргаритов.

53% от всички подадени сигнали са за стоки от Китай. Случаите на опасни стоки с произход Европа са двойно по-малко – 26%. Облеклото е стоката, за която са сигнализирали много българи, установили некачествени материи и опасни елементи.

Европейска система за обмен на информация на седмица регистрира и публикува онлайн около 50 сигнала от 31 страни в Европа.

Снимка: bTV

„В случай че бъдат забелязани опасни стоки в една държава, която участва в тази система, тази комуникация е с останалите държави – участнички. Ако случайно се намира подобен продукт, той трябва да бъде веднага спрян и иззет от разпространение”, споделя Огнян Златев, ръководител на представителството на ЕК в България.

Експерти припомнят, че всички потребители, установили проблем при стока, имат право на компенсация. Опасностите за потребителите са предимно свързани с потенциална възможност за наранявания или химически риск.