Националният съвет на БСП прие предложеното от Корнелия Нинова Изпълнително бюро, което се състои от 21 членове, както досега, съобщиха от партията.

С явно гласуване предложението бе прието със 136 гласа "за", 0 "против" и 9 "въздържали се". 

В състава на Изпълнителното бюро заместник-председатели ще са Кристиан Вигенин – международна дейност; Владимир Москов – местно самоуправление; Ирена Анастасова – публични политики; Атанас Зафиров – коалиционна политика.

Секретари са Вяра Емилова – общи дейности и Христо Проданов – контрол по изпълнение на решенията на НС.

Членове на ИБ са: Асен Гагаузов, Бриго Аспарухов, Борислав Гуцанов – нов член, Боян Иванов – нов член, Георги Свиленски, Иван Иванов – нов член, Катя Георгиева – нов член, Крум Зарков, Манол Генов, проф. Радослав Гайдарски, Стефан Бурджев – нов член, Стоян Мирчев, Стойко Танков – нов член, Трифон Панчев – нов член.

Увеличават се заместник-председателите, които Нинова натоварва с отговорности. От четирима досега, стават петима. Увеличава се броят на секретарите от един на двама.

Ресорите на зам.-председателите са публични политики, местно самоуправление, международна дейност и двата нови ресора - коалиционна политика и идеология.

Няма да има зам.-председател по организационните въпроси. В структурата и щата на „Позитано“ ще има началник-отдел „Организационен”, който ще бъде на пряко подчинение на председателя на партията, съобщи Нинова.

Един от новите моменти в работата на ИБ е въвеждането на правила за работа на групата на БСП в Европейския парламент.

Отсега нататък избраните от социалистическата партия евродепутати следва всеки първи вторник от месеца да присъстват на заседанието на Изпълнителното бюро. На него те трябва да представят отчет за свършеното през изминалия месец и план за работа, който да се одобри и съгласува с ИБ – текстове за резолюции, планирани проекти, мероприятия (конференции, семинари, обучения), инициативи, дейности, важни гласувания, официални връзки с други групи и организации. Провежданата политиката следва да е в унисон с националната политика на БСП и да е тясно координирана и одобрявана от ръководните органи на партията, заяви председателят на БСП.

Националният съвет възложи на Изпълнителното бюро веднъж на два месеца да провежда изнесено заседание в страната, а също така веднъж на два месеца Изпълнителното бюро ще провежда работни срещи с кметовете и общинските съветници на БСП.

Съветите към Националния съвет на БСП преповтарят министерствата в правителството на България

Новоизбраният Национален съвет на БСП на своето първо заседание по предложение на Корнелия Нинова прие да има 17 съвета за подпомагане работата на пaртията през следващите четири години.

И тук Нинова предложи нов подход при сформирането на Съветите, както в наименованията им, така и в сферите, в които те ще подготвят становища и предложения. Съветите към НС на БСП ще бъдат 17, точно колкото и каквито са и министерствата в МС на България в момента.

Съвети по: вътрешните работи; външните работи; енергетика; здравеопазване; земеделие, храни и гори; икономика; култура; младежта и спорта; образованието и науката; околната среда и водите; отбраната; правосъдието; регионалното развитие и благоустройството; транспорта, информационните технологии и съобщенията; труда и социалната политика; туризма и финансите.

Всеки Съвет ще следи, анализира и оценява работата на съответното министерство и ще изготвя алтернативни политики.

Председателитите на съветите ще бъдат избрани на следващото заседание на Националния съвет, когато ще бъде гласуван и целият им състав.