Парламентът гласува на първо четене да се удължи извънредното положение на територията на цялата страна до 13 май 2020 г.

Предложението беше направено от правителството, против бяха от БСП и ВМРО – те настояваха мерките да се удължат до края на април.

Решението окончателно трябва да бъде гласувано в понеделник.

Народните представители гласуваха на две групи в пленарната зала и между гласуванията им имаше 30 минути.

„За“ предложението гласуваха 122 народни представители, „Против“ – 47 и „Въздържали се“ – 7.

Народните представители одобриха на първо четене и актуализацията на бюджета за 2020 г.
Измененията предвиждат:

  • Увеличаване на лимита за поемане на нов държавен дълг от 2,2 млрд. лв. на 10 млрд. лв.
  • Министерският съвет да може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие в размер до 700 млн. лв. или тяхната валутна равностойност  
  • Предлагат се и изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Там трябва да бъде отразена мярката 60/40, с която се цели запазване на работните места в страната.
  • За фонд „Безработица“ се предлага увеличаване на трансфера от държавния бюджет за бюджета на ДОО в размер на 1,43 млрд. лв., в т.ч. 1 млрд. лв. за допълнителни разходи и 430 млн. лв. за компенсиране на очаквано неизпълнение на приходите по бюджета на ДОО.

Законът за енергетиката също мина на първо четене. С него се цели да бъде регламентиран механизъм за възстановяване на суми по договори, сключени между обществения доставчик „Булгаргаз“, ЕАД и неговите клиенти.

Това се налага  във връзка с постигнатото предоговаряне на цената на природния газ между „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“ от 5 август 2019 г.