Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за купуване на шест медицински хеликоптера, съобщиха от ведомството.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 162 711 735,86 с ДДС.

Очаква се шестте хеликоптера да бъдат доставени до 30 април 2026 г., като първият от тях ще бъде получен до 1 декември 2023 г. 

Чрез осигуряването на въздухоплавателните средства на българските граждани ще бъде гарантиран качествен, равнопоставен и навременен достъп до спешна медицинска помощ и в по-отдалечени и труднодостъпни региони, отбелязват от МЗ.

Срокът за подаване на офертите е до 1 септември 2022 г. чрез платформата ЦАИС.