Миграционният натиск е овладян, но в световен мащаб тази заплаха не е отминала. Изграждането на възпрепятстващото съоръжение и надграждането с техника за наблюдение е дало резултати и миграционният натиск по българо-турската граница е значително по-малък в сравнение с 2015 и 2016 г.

Това каза вътрешният министър Младен Маринов, който присъства на годишния отчет на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

Не така стоят обаче нещата с българо-гръцката граница. По думите на Младенов се налага да бъдат предислоцирани сили и средства, за да се гарантира сигурността и на тази граница.

„Данните от анализа показват, че през 2018 г. обстановката на държавната граница продължава да бъде динамична по отношение на незаконната миграция в резултат на политическата нестабилност и хуманитарната криза в Близкия Изток и Африка”, заяви министър Младенов.

Регистрирани са опити на 5311 граждани на трети страни да преминат през българо-турската граница, което е намаление с 23 % спрямо 2017 г. Задържани са общо 350 души, което показва намаление с 46%. Извън граничните пунктове са задържани 187 души, а на ГКПП-тата – 163-ма. От тях 73 души са били укрити в товарни автомобили, влак, автобус и автомобил, 82 души са използвали фалшиви документи и 8 души са направили опит да заобиколят граничния контрол.

Шест пъти повече в сравнение с 2017 г. са опитите на граждани на трети страни да влязат незаконно на българо-гръцката граница. Българските гранични власти там са задържали 293 души. След като са установили наличието на български патрули и постове по границата, 4354 души са се върнали сами във вътрешността на Гърция.

Наблюдава се намаление на миграционния натиск на изход със 74% спрямо 2017 г. Миналата година на ГКПП са издадени 3557 отказа за влизане в страната на граждани на трети страни. Не са допуснати да излязат от страната 3506 души. Най-голям е броят на недопуснатите да излязат от страната деца без пълномощно от родител – 1434, следват лицата с невалидни документи – 786, с наложено ограничение за напускане на страната – 586, без документи – 518 и др.