"Първото, което ще направи министърът на правосъдието в моето правителство, е да внесе пред ВСС искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев поради уронване престижа на съдебната власт". Това каза на брифинг пред медиите кандидатът за премиер на ГЕРБ-СДС Мария Габриел.

"Днес заставам пред вас с чувство за голямата отговорност, която всички ние носим пред българите. Затова и ключовата дума на днешните срещи за мен ще бъде диалог. Диалог между парламентарните групи по конкретни приоритети в краткосрочен и средносрочен план. За да изпълним тези приоритети, имаме нужда от работещо правителство, носещо отговорност", каза кандидатът за премиер на ГЕРБ-СДС.

Кои са 10-те приоритета на Мария Габриел?

На първо място – план за изход от политическата криза и работещо правителство. Второ – стабилизиране на публичните финанси и приемане на бюджета.

Трето – правосъдна реформа, приемане на основните закони, механизъм за разследване на главния прокурор в НПК, реформи в КПКОНПИ и нейното разделяне – на комисия с разследващи функции и на комисия по отнемане на незаконно придобито имущество. По думите ѝ трябва да се стигне и до конституционна реформа, която ще изисква много работа.

Четвъртият приоритет е справяне с инфлацията и ръста на цените, както и преодоляване на негативните последици върху икономиката. Ясно гарантиране на енергийната сигурност на страната и защита на бизнеса и населението от изкривяване на енергийния пазар.

Петият приоритет е приемането на България в еврозоната, а датата ще зависи от бюджета, който ще бъде направен, и най-вече от неговите параметри за дефицит.

Шести приоритет е преодоляване на двугодишното закъснение по оперативните програми. По думите на Габриел темата за земеделието е важна и затова ще се работи за гарантиране на продоволствената сигурност и да бъдат защитени интересите на българските земеделски стопани.

Седми приоритет е подобряване на сигурността на българските граждани. Преодоляване на битовата престъпност, войната по пътищата, миграционния натиск, членството в Шенген и модернизация на армията. И още – активно участие на България в общата европейска политика за сигурност и отбрана и спазване на ангажиментите на страната, свързани с членството ни в НАТО.

Осмият приоритет е ускоряване на участието на България в програмите, свързани с модернизацията на страната в сферата на науката, иновациите, образованието и културата. В стратегически сектори, свързани със зеления и цифровия преход, включително дигитализация на публичния сектор. По думите ѝ ключови за модернизацията на България са инвестициите в младите хора, а това означава модерно и иновативно образование.

Деветият приоритет е преодоляване на регионалните различия чрез целенасочено действие за стимулиране на умения според нуждите на пазара на труда. Трябва да се вземе предвид трансформацията на бизнеса, демографската криза, а това налага нови подходи.

Десетият приоритет е опазване и подобряване на здравето чрез ефективна здравна политика. Активно участие на България в европейската мисия за борба с рака. Справяне с предизвикателствата, свързани с превенцията, достъпа до лечение, новите технологии и прецизната медицина.

Какво смятат политолозите доц. Татяна Буруджиева и доц. Стойчо Стойчев, както и PR експертът Арман Бабикян за избора на ГЕРБ-СДС Мария Габриел да бъде техен кандидат за премиер - гледайте във видеото.