КНСБ настоява за годишна актуализация на размера на максималния осигурителен доход.

Предложението е това да става по т.нар. швейцарско правило т.е. с коефициент, равен на 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50 на сто от ръста на инфлацията.

Ако това стане факт – максималният осигурителен доход догодина ще скочи от 3000 на 3160 лв. Това от своя страна би увеличило приходите от осигуровки с 40,1 млн. лв., изчисляват от синдиката.

Нарастването на осигурителния доход не трябва да се разглежда само като нарастване на данъците на хората, а напротив – този ръст се изразява в повече права за обезщетения при безработица, по-високи пенсии и по-високи нива на заплащане на пенсиите, аргументират се от КНСБ. 

През 2020г. синдикатът иска и увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – на 610 лв. Както и увеличение на този за земеделските производители – от 400 на 610 лв. 

От догодина КНСБ искат ръст и на осигуровката за безработица. В момента тя е 1% , а предложението е да се увеличи на 1.5%. 

Очакваният общ финансов ефект от всички предложения на синдиката (по приходната част) е ръст в проходите в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г в размер на 283.7 млн. лв. 

Относно раходите на Държавното обществено осигуряване се настоява за увеличение на минималния дневен размер на обезщетението за безработица от 9 на 12 лв. Синдикатът иска и ръст в майчинството за втората година на детето - от 380 лв. на 415 лв. и на паричната помощ при смърт на осигурено лице - от 540 лв. на 590 лв. 

С увеличението на максималния осигурителен доход автоматично ще се увеличи и тавана на пенсиите от 1200 лв. на 1264 лв. (ако се приеме предложението за увеличение на този доход по „швейцарското правило”). В областта на пенсиите се предлага още всяка година стаж да има по-голяма „тежест” в пенсионната формула – сега тежестта е 1,2 за всяка година стаж, а предложението е да стане 1,27.

Като това увеличение да се отнася само за стажа от трета категория труд. За осигурителния стаж от първа и втора категория труд да се прилага коефициента 1,2. Тук синдикатът предлага два варианта – при единия това увеличение да важи само за новоотпуснатите пенсии, а при другия – за всички.  Първият вариант  ще струва на бюджета 10,4 млн. лв. , а вторият – 183 млн. лв. 

Сметките на КНСБ показват, че целият пакет с мерки (по приходите и по разходите) ще доведе до остатък в приходите на Държавното обществено осигуряване:

229,73  млн. лв. –  ако се прилага по-голямата „тежест” за година стаж в пенсионната формула само за новоотпуснатите пенсии от 1 юли 2020 г. или 57, 13 млн. лв. – ако се приложи за всички.