Министерството на образованието разпореди спешни действия за промени в план-приема в държавните университети, така че те да подготвят кадрите, нужни на пазара на труда.

Остра е нуждата от специалисти по Информатика и компютърни науки и  затова министерството иска допълнителни 125 места във висшите учебни заведения. За сметка на това, да бъдат намалени местата в специалностите Психология, Администрация и управление, и Икономика.

Според работодатели, обаче, е необходима, „много по-съществена ревизия“.

Още докато учи „Компютърни системи“ в Техническия университет, Росен намира работа. И вече 11 години е в софтуерна компания

Дава възможност да се развивам не само технологично, но в нея има много възможности за развитие на човешките отношения, да се учиш как да конструираш екип, как да помагаш на хората в техния път на развитие“, каза Росен Владимиров, ст. мениджър „Софтуерно инженерство“.

В момента недостигът на специалисти като росен е голям, също и на медицински персонал, инженери кадри, които да заемат местата на все повече влизащите в пенсионна възраст кадри, обяснява бизнесът

„Не е логично едни от най-търсените специалисти, в момента има нужда от над 3200 мед сестри, като 90% от болниците изпитват недостиг, а да го увеличаваме в администрация, където са едни от най-ниските заплати и най-ниска реализация на студентите“, каза Росица Стелиянова, дир. „Програми и проекти“ в АИКБ

Образователните власти са категорични, че промените преди новата академична година няма как да бъдат по-осезаеми заради напредването на кандидатстудентската кампания.

„Колкото и да ги увеличим, не означава, че ще се намерят кандидат студенти за тези места“. Бройките са съобразени както с демографските фактори, така и с възможностите на университетите, както и с методика за оценка качеството на обучение“, посочи зам.-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова.

Снимка: bTV

Росен не съжалява за избора си. „Пътят е там, достъпен е и сега е моментът да го вземат“, каза Росен.

План-приемът ще бъде предложен за одобрение от Министерския съвет.