Властта е временна, дори и най-дълго управлявалият притежава власт до време. Последствията от глупавите управленски решения обаче са трайни и труднозаличими, заяви служебният премиер Гълъб Донев преди заседанието на Министерския съвет.

Той се обърна към служебните министри и заяви: "Искам да ви припомня клетвата, която дадохме преди четири месеца, а именно да спазваме Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководим от интересите на народа. Тогава поисках от вас работа на 100% и умни решения за всеки български гражданин. Четири месеца по-късно нищо не се е променило в очакванията ми. Не губете връзката си с хората и търсете решенията, които реално подобряват живота на българските граждани, въпреки сложната политическа обстановка".

Служебният премиер заяви, че заседанието на кабинета ще започне с обсъждане на решение, което ще осигури еднократна помощ за отопление в размер на 300 лв. за още 50 000 български семейства.

От помощта ще могат да се възползват семействата на деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия от починал родител, деца сираци, хора с увреждания, пострадали от пожари и наводнения през 2022 г., както и подпомагани от държавата ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, добави Донев.