Фирмата, която стопанисва опасен серовъглерод на територията на бившия завод "Химко", започна спешни преговори за извозването на веществото от Враца. 

Собственикът на фирма „Камибо” – депутатът Станислав Попов от ГЕРБ, е започнал преговори с няколко фирми.

Вариантите са два: или да се появи фирма, която иска да купи серовъглерода за производствени цели, или веществото да бъде унищожено чрез специална технология. След като се сключи договор за един от двата варианта, следва предизвикателството по транспортирането на серовъглерода.

Не е сигурно дали резервоарите, в които се съхранява серовъглеродът, са в изправност, затова веществото трябва да бъде преместено в други съдове, отново потопени във вода, за да няма опасност от експлозия. Това обяснява проф. Венко Бешков от Българската академия на науките.

„Трябва много да се внимава. От една страна заради неговото вредно въздействие върху хората, от друга заради опасност от експлозия. Изключителни мерки за сигурност трябва да се вземат, защото с една искра е способно да се случи най-лошото”, обясни проф. Бешков.
Заради това старите резервоари не бива да се презаваряват.

„Най-добре е, колкото е възможно да се прехвърлят в здрави цистерни, съответно и те потопени във вода Серовъглеродът е вещество, което е токсично, взривоопасно, лесно запалим и неговото токсичност се изразява в увреждане на нервната система, черния дроб... така че нещата са много сериозни”, уточни инспекторът.

От екоинспекцията са наложили на фирма „Камибо” глоба от 20 000 лв. заради неизпълняване на предписанията за съхранение. В събота депутатът Попов заяви, че няма да оспорва решението. Днес обаче експертите, които са съставили протоколите, са призовани на дело.

„Днес дойде призовка за дело, което ще бъде на 4 юни. Никой нека не спекулира, че това са партийни работи, защото това касае здравето на хората”, каза Георги Караиванов, експерт РИОСВ-Враца.

Очаква се до няколко дни да стане ясно дали серовъглеродът, който се съхранява от 15 години, е годен за употреба. Тогава може да бъде продаден. Иначе трябва да бъде унищожен.