Преди дни световните медии съобщиха за вече съществуващо лекарство, което дава много добри резултати по настоящия коронавирус. „Фавипиравир“ се използва в Япония за лечение на грип.

Целият свят гледа с надежда към науката за ваксина и лекарство. До момента обаче не е открита медицински доказана терапия срещу вируса.

COVID-19 е коронавирус непознат до момента на науката. Поради тази причина учените не знаят какво ще е поведението му вбъдеще.

„Това, което разбрахме през тези два месеца е, че на практика вирусът се разпространява сред хората по логичен начин, не е толкова вирулентен колкото грипа, но пък има относително по-голям процент смъртност“, коментира доц. Андрей Чорбанов, който е ръководител на Лабораторията по експериментална имунология към Института по микробиология в БАН.

Снимка: bTV

Той разказва, че науката познава три основни терапевтични подхода. Единият от тях е да се възпрепятства размножаването на вируса.

„Това се прави с химически вещества, които да потиснат възможността на вируса да копира своята информация в човешката клетка, което да му даде възможност да се размножи и да напусне клетката“, обяснява Чорбанов. „При този подход обаче учените обикновено разчитат на случайността и трудно постигат успех“, допълва той.

Друг подход търси начин, който да не позволи да бъде разпозната мишената в човешката клетка. „За целта обаче трябва перфектно да знаем какво представлява вирусът“, казва Чорбанов.

Третият подход е ваксина. Той обаче се прилага само върху здрави хора и може да предпази само тези, които още не са се заразили.

Според изчисления на учените, създаването на ваксина има няколко етапа и може да отнеме поне година и половина. Изготвянето на прототип на ваксината може да стане и бързо – до няколко месеца, но обикновено отнема минимум година. Третият етап проверява ефективността и безопасността върху животни и продължава между 7 месеца и 2 години.

Най-накрая се провеждат изпитания върху хора – от различни етноси и раси, което отнема най-малко година.

В случай, че вирусът мутира междувременно… всички опити за създаване на стандартна терапия се провалят.

Екипът на доцент Чорбанов има опит в разработването на ваксини и ще кандидатства по обявената програма на Европейската комисия. Те ще търсят непроменящи се компоненти във вируса, които имунната система разпознава.

„В момента важното нещо е да се направи преценка каква е степента на мутация на този вирус. Дали първият изолиран през декември в Китай е същият като този, преминал през много пасажи и изолиран в момента в Северна Италия. Ако нивото на мутация е ниско, това означава, че ваксиналният подход е изключително обещаващ и ще бъде най-перспективен от всички останали“, коментира Чорбанов.

Много научни екипи по света вече обявиха, че работят върху ваксина, но все още не са публикувани научни доказателства за успех.