Недостиг на квалифицирани кадри, липса на правна сигурност, непрозрачност на обществените поръчки и корупцията са основните проблеми пред бизнеса в България.

Това става ясно след допитване на Германо-Българската индустриално-търговска камара за бизнес климата у нас. В анкетата са взели участие 60 фирми, членове на Камарата от 16 страни в Централна и Източна Европа.

Ситуацията у нас

69% от участниците са малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители. 31% са големите компании. Едва 7% от участниците оценяват икономическата обстановка в България като добра. Процентът е значително по-нисък от този преди 2019 г. когато оптимистично настроените са били 25%.

Данните от допитването сочат, че 30% от фирмите планират да наемат нови служители през годината. 13% най-вероятно ще се разделят с част от персонала.

Повече от половината работодатели изпитват трудности при намирането на квалифицирани работници. Нисък е делът на задоволените от качеството на академичното и професионалното образования.

55% от анкетираните посочват „недостиг на квалифицирана работна ръка“ като един от основните рискове за развитие на компаниите, като тази липса води след себе си увеличаване на разходите за работна ръка за 60% от фирмите.

Бизнесът смята, че в сферата са необходими реформи и адаптирането към нуждите на бизнеса от обучение на специалисти в конкретни области, допълват от ГБИТК.

Бизнесът и пандемията

Последиците от коронавируса определено се отразяват и върху бизнеса. 69% от анкетираните посочват ограниченията при пътуване като най-голям удар, а 47% анулирането на търговски събития и панаири.

61% от участниците в анкетата очакват икономиката на България да се възстанови през 2022 г. и оборотът на компания им от времената „преди коронавируса“ да се възвърне също през следващата година.

Едва 15% от допитаните одобряват мерките за смекчаване на икономическите последици. Недоволните са 25%.

Бизнесът и ЕС

87% от анкетираните изразяват удовлетвореността от членството на България в Европейския съюз.

Расте и положителната нагласа към въвеждането на еврото у нас – 67% са „за“, докато 18% са „против“.

Бизнесът и престъпността

От Камарата посочват, че за пореден път най-голямо е недоволството на компаниите в борбата с корупцията и престъпността. Над 80% от анкетираните заявяват, че са много недоволни или недоволни.

70% от анкетираните са много недоволни или недоволни от непрозрачността при обществените поръчки.

Германия представлява най-важният чуждестранен пазар за българска продукция. Според данни за 2020 г. търговският стокообмен между двете страни възлиза на над 8,2 млрд. евро годишно. Все пак се отчита спад с 3,6% спрямо 2019 г.