България ще се включи в тренировъчната мисия на ЕС за военно подпомагане на Украйна - European Union Military Assistance Mission in Ukraine, съобщи Министерството на отбраната. Решението e взето от Министерския съвет в изпълнение на решението за предоставяне на военна помощ на Украйна, което Народното събрание прие преди седмица. 

ЕС установява тренировъчната мисия за подпомагане на Украйна от 17 октомври 2022 г. Тя има „неизпълнителен“ мандат, което означава без използване на сила.

Мисията е с първоначална продължителност от 2 години. Подготовката ще се проведе на територията на Федерална Република Германия, Република Полша и други държави-членки на ЕС.

Мисията ще предоставя на Въоръжените сили на Украйна индивидуална и колективна подготовка на тактическо ниво, специализирано обучение на личен състав, подготовка на бойни формирования за териториална отбрана и предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси за подготовка на формирования от украинската армия. 

Предвижда се също така България да проведе обучение с един модул за подготовка на бойни санитари.