В сдруженията участват мъже и жени на различна възраст, твърдо решени да се откажат от хероина и включени в метадонова програма. Те са спечелили конкурс за финансиране от фондация "Отворено общество" на проект "Надежда, застъпничество в България на метадонови потребители".
До края на седмицата сдруженията ще открият интернет страница за нуждаещите се от помощ. Двете сдружения организират днес празник по повод Седмицата на околна среда.