Община Варна осигури подслон за двете семейства, чиито къщи бяха разрушени от силната буря в района миналата седмица. От "Гражданска защита" обявиха, че собствениците на имотите няма да бъдат обезщетени, тъй като не са си направили застраховка.