Но, военните ръководители на полети са научили за немския хеликоптер, прелетял в забранената зона над АЕЦ "Козлодуй", от началника на физическата защита на централата.
Комуникацията между военните и граждански ръководители на полети ще стане в реално време едва след откриването на единния център за ръководство на полети. Центърът струва 60 милиона евро, но още не е оборудван.
До декември ще бъде инсталирано оборудването, което струва 29 милиона евро. В началото на 2003-та година се очаква в центъра да заработят цивилни и военни ръководители на полети.
Военните РВД обаче все още не са лицензирани по стандартите на гражданското въздухоплаване.
След преобразуването на държавната въздухоплавателна агенция в гражданска въздухоплавателна администрация към транспортното министерство в закона никъде не се разглежда въпроса за лицензирането на военните ръководители на полети.

"Явно нормативната база е удобна за Министерство на транспорта, защото по този начин се ограничава достъпът на военен персонал до единния център", казва полк. Любен Лозанов - началник на военно РВД.

Досега 20 военни ръководители на полети са преминали на обучение в гражданското РВД. В момента гражданското ръковдство на въздушното движение има технологична възможност да предава до военния център за въздушен суверенитет само радиолокационна информация без летателните планове.