В България 71% от 15-годишните очакват да завършат висше образование, а 45% очакват да имат управленска позиция или професионална реализация, когато навършат 30 години. И двете очаквания са под средното ниво в проучването спрямо другите държави - съответно 84% и 57%.

Това сочат резултатите от глобално проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за социално-емоционалните умения на 15-годишните ученици.

Проучването се провежда за втори път и обхваща над 20 държави от четири континента. У нас изследването е проведено сред 3012 ученици и 555 учители от 80 училища в цялата страна, като въпросниците са попълвани от учениците, учителите и директорите на училищата.

У нас високите оценки по математика, български език и литература и изобразително изкуство/музика са директно свързани със социално-емоционалните уменията за прогресивност, отговорност, сътрудничество и самообладание, показва изследването.

Ангажираност към образователния процес

65% от 15-годишните българчета са закъснявали за училище поне веднъж през последните две седмици преди провеждането на проучването, което е над средното за връстниците им в останалите държави (48%). У нас 45% са пропуснали учебни часове при средно 29% от анкетираните.

Ученици с по-високи нива на социално-емоционални умения по-рядко закъсняват и отсъстват от училище.

Едновременно с това процентът на учениците, които изразяват притеснения, свързани с тестове или училищни задачи и домашна работа, е между 5 и 10% по-нисък от останалите държави, което до известна степен се дължи на по-ниската ангажираност в учебния процес.

Извадката от учениците в профилирани гимназии у нас обаче показва, че нивата на тревожност при тях са по-високи. Това оказва влияние върху тяхното благосъстояние и социални взаимодействия. Факторите като силен академичен натиск и конкуренция в профилираните гимназии могат да изострят симптомите на тревожност.

Вредни навици

15-годишните ученици в България по-често проявяват нездравословно поведение и вредни навици в сравнение с връстниците им от други държави по отношение на пушене на цигари, пиене на алкохол и нередовно хранене.

У нас 40% от 15-годишните ученици съобщават, че са пушили цигари или са опитвали алкохол поне веднъж в живота си, което е над средното в проучването (17%).

47% от 15-годишните българчета не закусват през повечето дни в сравнение с 37% средно за останалите държави, сочат още данните от проучването.

В противовес на вредните навици, за които съобщават българските 15-годишни ученици, 33,7% от тях посочват, че ежедневно извършват поне 20 минути интензивна физическа активност. Средно за участващите страни - 26,6%.

Отвъд няколкото области, които показват значителни различия, България се движи в крак със средните резултати на всички участващи държави и дори има обнадеждаващи данни. 

Така например 43% от българските 15-годишни ученици са удовлетворени от живота си, като за сравнение средно за участващи страни/градове този дял е 31%.

Вижте коментара на Йоана Маринова, изпълнителен директор на Фондация „Лъчезар Цоцорков“, партньор в проучването на ОИСР: