Националният статистически институт (НСИ) излезе с данни за линията на бедност пред 2023 г. Тя се определя по методология на Евростат спрямо общия разполагаем нетен доход и няма нищо общо с линията на бедност, определяна от Министерския съвет – 526 лв. в момента.

През 2023 г. линията на бедност общо за страната e 637,92 лв. средномесечно на лице от домакинство.

С доходи под този праг са били над 1,3 млн. българи, или 20,6% от населението на страната, сочат данните на НСИ.

Бедността по области

Прагът по области е различен. Най-ниска е линията на бедност в областите Монтана и Видин – съответно 446 и 466 лв., а най-високата – в София-град – 990 лв. След столицата са областите Варна – 736 лв., Перник – 716 лв., и Кюстендил – 702 лева.

Снимка: НСИ

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност в областите Стара Загора – 25,8%, Кюстендил – 24,6%, София-град – 22,2%, и Добрич – 22,0%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово – 7,6%, Смолян – 9,6%, Ямбол – 10,7%, и Шумен – 10,9%.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, отбелязват от националната статистика.

Данните за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20,6 до 28,5%.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45,3%.

Снимка: bTV

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните на възраст 18 и повече години е най-висок сред безработните – 56,8% за 2023 г.

Бедност сред семействата с деца

Данните сочат още, че всички семейства с деца са живели по-бедно в сравнение с предишната година.

Най-висок е относителният дял на бедните сред домакинствата с три и повече деца – 55% от тях. Над 40% от семейства с един родител и едно дете са били затруднени.

Снимка: btvnovinite.bg

Всяко четвърто дете не е ходило на почивка за поне една седмица в годината, дори и при роднини. Всяко пето – няма колело и спортна екипировка.

Снимка: btvnovinite.bg

В най-големи лишения живеят децата в риск – почти 50% от тях, сочи статистиката.