Мерките на общината са насочени и срещу търговците и собствениците на заведения. Те ще плащат по 150 лева глоба за продажба на цигари и алкохол на непълнолетни, а за повторно нарушение -по 300 лева плюс лишаване от право да упражняват дейността си за срок от една до две години.