Визитата на канцлера цели изглаждане на различията по финансовата помощ за Испания