Държавите от ЕС, които не зачитат върховенството на закона, рискуват да загубят достъп до фондове на ЕС, според предварително съгласие, постигнато от преговарящите в Европейския парламент и Съвета на ЕС, съобщи ЕП на официалния си сайт.

Предстои официалното утвърждаване на споразумението, предаде БТА. Новата мярка обхваща всички бюджетни разходи и се предвижда да бъде прилагана не само в случаи на корупция и измами, а и при незачитане на основните ценности на ЕС, уточнява ЕП. 

Отбелязва се, че държавите от ЕС са длъжни да следват ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително на малцинствата. 

ЕП настоява данъчните измами и укриването на данъци да бъдат възприемани като възможни нарушения на върховенството на правото, включително и отделните случаи. 

Според договорените текстове като заплаха за законността следва да се възприемат заплахите срещу независимостта на съдебната власт, липсата на преразглеждане на произволно постановени или незаконни решения, ограничаването на средствата за правна защита. 

Предвижда се срокът, в който институциите на ЕС взимат решение за ограничаване или спиране на бюджетните средства към някоя страна, да бъде съкратен на 7 до 9 месеца от установяването от ЕК на нарушение. 

По-рано тази година ЕС реши новият седемгодишен бюджет да бъде 1,824 трилиона евро. От тази сума 750 милиарда евро ще бъдат насочени към възстановяването на икономиката, пострадала от пандeмията от COVID-19.