Европейската комисия предложи приносът на държавите от ЕС в общите усилия за управление на миграцията да се оценява много по-гъвкаво занапред, предаде БТА.

Комисията предлага държавите да участват в тези дейности задължително, но да бъдат взимани предвид не само разпределението на мигранти и бежанци, а и охраната на границите и връщането на хората без право на престой.

Предвижда се държавите от ЕС доброволно да решават в коя от всички дейности от областта на миграцията ще участват. Посочва се възможност страните да допринасят основно със средства за връщането на чужденци без разрешение за пребиваване.

„Тези, които се ангажират с връщането на мигранти от страни-членки, търсещи помощ, имат право да избират националности, с които шансът им за успех е най-голям. Ако след 8 месеца обаче мигрантите не са върнати в родните им страни, тогава страната, поела отговорност за тях, е длъжна да ги релокализира на своя територия“, заяви Маргаритис Схинас, зам-председател на ЕК.

В случаи на криза приносът ще се наложи да се повиши, уточнява комисията. Тя предлага по външните граници да бъдат въведени задължителни проверки за сигурност и на здравословното състояние на пътниците, както и да бъдат взимани отпечатъци от чужденците.

Предвижда се на границите бързо да се преценява дали чужденецът има основания да бъде пропуснат, или върнат. Предлагат се мерки, с които мигрантите да бъдат "сдържани" да се движат между държавите в ЕС.

Комисията отчита нуждата по-добре да бъде проследявано изпълнението на заповедите за връщане на чужденци без право на престой, както и движението на онези от тях, приели да напуснат ЕС доброволно.

Предложенията за промени ще бъдат оценени от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Комисията изразява очакване промените да бъдат приети до края на годината.