Пандемията от COVID-19 застрашава прехраната на половината от работната сила по света.

По данни на Международната организация на труда към ООН един милиард и 600 милиона души може да изгубят препитанието си по време на пандемията.

Според математически модели на Световната здравна организация неразкритите случаи на COVID-19 по света са между 500 милиона и един милиард.

Данните са най-тревожни за развиващите се страни и  конфликтните райони, където все още няма достоверни данни за разпространението на коронавируса.