"Много порочно беше отпускането на добавката и включването ѝ към пенсията още по време на предходното правителство на ГЕРБ, защото по този начин хората вече смятат тези пари като част от пенсията си. След това партиите на промяната започнаха да наддават, като на селска сватба, кой ще даде повече. И сега трябва да решават проблема, че хората вече ги смятат като част от пенсията си и няма как да няма недоволство".

Това коментира в „Тази сутрин“ икономическият съветник в КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова.

„Можеха да го направят по различен начин с допълнителни трансфери към пенсията, така че да е ясно на 7-о число получавам пенсия, на 10-о добавка и в един момент е ясно, че добавката ще изчезне“, добави тя.

Григорова допълни, че са получили няколко сигнала за недоволство от размера на пенсиите след влезлите в сила промени в пенсионното законодателство.

„Един човек бе описал, че е пенсиониран през 2016 г., а през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. не получава индексация на пенсията по член 100 от Кодекса за социалното осигуряване, което е всъщност „швейцарското правило“. В тези години осъвременяването се случва по различен начин, не по член 100, като има един параграф 7, буква е) в преходните и заключителните разпоредби на кодекса, който казва с колко точно да се осъвремени. Т.е. „швейцарското правило“ казва половината от инфлацията, половината от средния осигурителен доход. При изчисляването на пенсията е преценено, че няма да се отразяват всички увеличения, а само тези, направени по член 100“, обясни Григорова.

Тя допълни, че обяснението на НОИ е, че през тези години е имало увеличение на коефициента, с който се осигурява всяка година осигурителен стаж. Това се прави и тази година и поради това няма да отразяват другите увеличения, което не звучи убедително“

Григорова заяви, че индексацията трябва да се случи за всички пенсионери.

„Според обещанията на министър Гьоков (б.р министър на труда и социалната политика), ако има някакъв проблем, а към моменти ми се струва, че има такъв, то той ще бъде изчистен през февруари, силно се надявам това да бъде направено. Гьоков каза, че ще търсят варианти да не падне по-надолу добавката. От една страна, това е добре при най-ниските пенсии, които не дават възможност за оцеляване, това може би е единственият начин. От друга страна, това не е правилно“, добави тя.

Според Григорова минималната работна заплата трябва да се увеличи поне на 750 лв., ако спазваме европейските препоръки.

„Над 30% от българските граждани са енергийно бедни“, каза още тя.