Националният осигурителен институт публикува разяснения относно съдържанието на пенсионните разпореждания по повод на промените, които влязоха в сила от 25 декември 2021г. и ще се отразят още с плащанията на 7 януари.

От тази дата се промени размерът на минималната и на максималната пенсия у нас.

Освен това се и преизчислиха всички пенсии, свързани с трудова дейност, като се увеличи тежестта на година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,2 на 1,35

За преизчислението на всяка пенсия се издава разпореждане, което се връчва на пенсионера при поискване. Връчването може да се извърши на място в приемната на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“. Възрастните, които разполагат с персонален идентификационен номер (ПИК) на НОИ, могат да направят справката и на интернет страницата на института.

Вчера омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до управителя на НОИ Ивайло Иванов, в която настоява пенсионерите да получат служебно разпорежданията, в които са посочени преизчислените им пенсии.

Предвид решението на законодателя за служебно преизчисляване на размера на всички пенсии от 25 декември 2021 г., Ковачева смята, че трябва да се разгледа възможността разпорежданията, с които ще бъде удостоверен новия размер на пенсиите, да бъдат изпратени по съответния законов ред на всички пенсионери. Още повече, че самите разпореждания, освен с уведомителен характер, са и годни за обжалване административни актове.

Междувременно, информацията в разпорежданията за новите размери на пенсията породи неразбиране и редица въпроси сред пенсионерите, които са се запознали с документа.

НОИ отговори  с графична илюстрация, с която обяснява какво означава всеки елемент от разпореждането.

Снимка: НОИ

Към илюстрацията институтът дава отговор на четири от най-задаваните въпроси. Отговорите може да видите в линка.

Въпрос 1: Какъв е посоченият на първо място в разпореждането доход и каква е ролята му при преизчисляване на пенсията ми?

Въпрос 2: Защо в разпореждането ми липсват данни за осъвременяване на преизчислената ми пенсия за годините от 2010 г. до 2012 г.?

Въпрос 3: Защо в разпореждането ми липсват данни за осъвременяване на преизчислената ми пенсия за годините от 2017 г. до 2019 г.?

Въпрос 4: Защо в разпореждането не е посочен размерът на добавката за Ковид?