След седмица милиони европейци, сред които и стотици хиляди българи и техните семейства, ще усетят реално какво означава Брекзит. От 1 юли гражданите на Европейския съюз, които не са уредили правото си да пребивават в Обединеното кралство, ще се сблъскат с редица трудности.

На 31 декември 2020 г. Великобритания окончателно излезе от ЕС и това сложи край на свободното движение на хора и стоки. Обединеното кралство вече не е част от Съюза, а новопристигащите граждани от него, включително и българите, нямат предишните права.

Срокът за подаване на заявление за статут бе удължен с шест месеца. Досега 301 000 кандидатури са били подадени от български граждани, от тях 264 000 са одобрени за постоянен или временен статут на уседналост.

От най-голямата неправителствена организация „Сетъл“, която безвъзмездно помага на европейски граждани да решат проблемите, свързани с пребиваването им на Острова, обръщат внимание, че останалите седем дни са важни за всички, които са пристигнали тук в края на миналата година, включително и техните деца.

Ако децата са родени по време на пандемията и нямат паспорт, родителите трябва да кандидатстват за тях с алтернативна форма на документ за самоличност, като акт за раждане и писмо от българското посолство, че детето им не може да получи документа преди крайния срок. Формулярът на хартия може да се свали директно от сайта на „Хоум офис“, да се попълни и да се изпрати по пощата или чрез имейл.

Последните седмици много българи се опитват да уредят статута на свои роднини чрез т.нар. „принцип на присъединяващи се членове на семейството“. Единствените, за които датата 30 юни има значение, са т. нар. „зависими“ родители баби и дядовци. Причината - до 30 юни от „Хоум офис“ ще приемат, че тази зависимост съществува, но няма да търсят доказателство за това. След 1 юли зависимостта ще трябва да се доказва с документи, независимо дали е финансова, по здравословни причини, или някаква друга.

Тези, които са кандидатствали и са получили отказ, също трябва да побързат. Ако отказът е заради липса на доказателства за престоя им и вече са набавили необходимите документи, те трябва да кандидатстват отново преди 30 юни.

За всички пристигащи, които не са били на Острова преди края на декември миналата година, не отговарят на условията за статут или нямат близки роднини, могат да посещават Oбединеното кралство като туристи, но до шест месеца на година. Те няма да получат право на работа, обучение, безплатно здравеопазване и помощи. Такова ще имат единствено ако преди да тръгнат за Великобритания са получили виза.