Има рискове в сектора на застраховките "Гражданска отговорност" за автомобилите, които могат да доведат до нови сериозни проблеми. Това посочи Ралица Агайн, вече бивш зам.-председател на Комисията за финансов надзор, без да назове конкретни компании. Тя посочи, че са предложени мерки срещу тези рискове.

„За миналата година премиите не са достатъчни да компенсират изплащането на обезщетения. ВКС прие и едно решение, което ще доведе до голям разход за застрахователите. Изискахме от тях адекватна ценова политика, което да адресира тези проблеми”, посочи тя.

По повод подаването на оставка след случая с фалита на „Олимпик” тя посочи, че това е бил личен избор, за да запази репутацията си. „Всичко възможно в правомощията на комисията и в моите е изпълнено. Но ситуацията ескалира политически и съм наясно, че са нужни и политически решения. Това е моят политически отговор”, каза тя.

Агайн е категорична, че не е било в правомощията й да ходи при премиера и финансовия министър и да информира за подобни проблеми. „КФН е колективен орган, има си и председател”, посочи тя.

По думите й в първия момент, на 10 май, са били наложени реципрочните мерки, които се изискват по европейска директива – да се забрани сключването на нови договори и забрана за разпореждане с активи на клона на "Олимпик" в България. В същия ден тези разпоредби са изпратени до Гаранционния фонд, Имотния регистър, обявено е на страницата на КФН, съобщено е на банки, в Търговския регистър, публикувано е и в Държавен вестник.

„КФН не отнема лиценз на клон. Отнет е лиценз в Кипър. Когато това е станало, още същия ден сме наложили забраните да се извършва дейност в България и да се разпорежда с активите си. Това са правомощията на комисията. Не разполага с възможност за други действия”, посочи тя.

Според бившия зам.-председател комисията е трябвало да е по-активна в оповестяването на тези факти, но такава е била комуникационната политика. „Нямам право да давам изявления по медиите. За мен в такава ситуация трябва да се предостави информация и тя да стигне до най-много хора”, каза Агайн.

Информация от мен за цени на полици не е искана и не съм я давала на премиера, добави тя.

Фактите са, че средната цена по тази застраховка за автомобили и товарни до 5 тона на „Олимпик” е по-висока от средната за пазара за миналата година. До 11 ноември миналата година при средна цена за пазара 179 лв. на „Олимпик” е 196 лв. След това средната цена на пазара става 196 лв., а на „Олимпик” е 207 лв. Ако има по-ниски цени може да са в определена категория, но това не е средната цена, каза Агайн.

Голямата загуба са тези 197 хил. полици прекратени на 17 август. Загубата по тях би била на стойност 9 350 000 лв. Тези суми трябва да бъдат възстановени от застрахователя в Кипър, но това ще се случи при процедурата по ликвидация. Назначеният в Кипър ликвидатор ще разпродаде имуществото.

Сега за причинени щети на пострадалия ще бъде платено обезщетение от Гаранционния фонд, но после фонда ще си потърси парите от водача без полица. Виновният водач е краен платец, уточни Агайн.

По думите й във фонда има 135 млн. лв. разполагаеми средства, има и значителни резерви.

По повод проверките на ДАНС и прокуратурата в КФН тя уточни, че не са за първи път. "Текат в момента и проверки, че съм наложила много тежки мерки за един застраховател, че съм назначила квестор на друг", уточни тя.

Миналата година са отнети лицензите на две компании - ЗК „Надежда” и СиВЗК.