Живея между два свята – на медицината, където е страданието и болката, и на литературата, в която е мечтата и надеждата. Това каза в „Тази сутрин“ ревматологът проф. Златимир Коларов, който е и председател на Съюза на пишещите лекари в България. Той наскоро представи пред публиката новата си книга „По тънката повърхност на леда“.

„Правя опит да видя душата на жената през погледа на мъжа. Книгата е посветена на жените, с които ме срещна живота. Това предполага да са любимите жени, но тук стана дума за това, че жените в живота на един мъж са много повече от любимите му жени – майката, двете баби, съученичките и т.н.“, обясни той.

Лекарят писател обясни, че през последните години е прочел няколко много хубави книги, написани от жени за жени. Видял как това се приема от тях и поставил пред себе си предизвикателство – да надгради това и да покаже обратния поглед за нещата.

„Трудно е да се разберат жените. В книгата има една изповед на младеж пред психолог – в нея той казва, че не „разбира жените“, а психотерапевтът го съветва „не ги разбирай, чувствай ги“. Когато ги почувстваме, ще ги разберем, но не и изцяло и напълно“, обяснява още проф. Коларов.   

„По тънката повърхност на леда“ е 30-ата литературна книга на ревматолога, извън тези монографиите с изцяло медицинско съдържание.