Чрез Закон за българския жестов език ще се реши проблемът за липсата на равнопоставеност на глухите хора, отбеляза в предаването „Тази сутрин“ Ашод Дерандонян – изпълнителен директор на фондация „Заслушай се“.

Законът ще бъде изключително полезен за глухата общност по простата причина, че правото на глухите хора да живеят пълноценно чрез жестов език не е било уважавано до този момент, каза той.

Правителството одобри вчера проект на Закон за българския жестов език. В проекта е предвидено предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга за глухите и сляпо-глухите хора до 120 часа годишно, каквато е практиката в редица страни от ЕС. Досега за всяко глухо лице се осигуряваха до 10 часа годишно безплатен превод, който се оказа недостатъчен, за да се гарантира правото на достъп до пълноценна информация и комуникация.

Дълго време се работи по този проектозакон, участваха 20 организации на хора с увреден слух, обясни жестовият преводач Силвия Маринова.

Според Ашод Дерандонян благодарение на този закон жестовият език ще се признае за пълноценен, така той ще може да се използва и в образованието.