„Трудно е да се каже на какво се дължат високите оценки на външното оценяване след седми клас“, каза Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

По думите й последната година е преминала по-плавно в електронна среда и вероятно по-добрата организация на учители и ученици е спомогнала за по-високите оценки.

„Затваря се ножицата между оценките по БЕЛ и математика, което също е добра новина“, смята Костадинова.

Пълни отличници и по двата предмета са само трима в цялата страна, като за сравнение на оценяването след 10. клас няма нито един пълен отличник.

„Това, което показват резултатите е по отношение на ориентирането в текст и извличането на информация. Там учениците са се справили успешно, но само около една четвърт са се справили без грешки на задачите, свързани с правопис и пунктуация“, каза още Костадинова.