Жътвата на пшеница е към своя край, като в Добричко са ожънати над 80% от засетите площи. Средните добиви към момента от декар са 566 килограма, което с близо 100 килограма по-малко от миналата година.

Има ли пазар за родното зърно и повлия ли на търговията отказа на Русия от зърнената сделка?

„Въпреки предизвикателната година, добивите са на нивото на миналата година при нас. Не мога да кажа същото за качеството. Тази година имаме добър хектолитър обаче по-слаб протеин“, обясни Нели Стоянова.

Това означава по-ниски хлебопекарни качества.

„Има търсене, рехаво. Борсата е много непостоянна, в зависимост от международните събития“, каза Нели Стоянова.  

„В момента, в който Русия заяви, че излиза от зърнената сделка, борсите автоматично реагираха – нормално е. Надяваме се на дипломатичен план нещата да се върнат там, където бяха, да бъде върнат коридора, за можем да търгуваме спокойно“, заяви Радостина Жекова.

Тя допълни, че има около 8 млн. тона пшеница.