Тази седмица изгоря безценно природно богатство в две от най-красивите български природни забележителности – Драгоманското блато и Дуранкулашкото езеро. 

Драгоманското блато е най-голямото карстово блато в България. Площта му е 350 хектара, което е приблизително площта на около 480 футболни игрища.

Обитавано е от 256 вида птица, 126 от които гнездят тук. Сред тях са два световно застрашени вида – белооката потапница и ливадния дърдавец. Драгоманското блато попада в две защитени зони от „Натура 2000“. От 1996 г. за възстановяването и опазването на блатото се грижи Сдружението за дива природа „Балкани“.

Пожарът през нощта на 22 януари унищожи около 80% от растителността в блатото. Гнездящите в района му прелетни птици вече нямат дом.

Защитената местност Дуранкулашко езеро е сред най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България. От международно значение е за опазването на над 260 вида ендемични, редки и защитени от изчезване растения и животни, които се срещат на територията на местността.

Езерото е единственото доказано досега находище в България за съхраняване на див шаран. Най-голяма е важността на Дуранкулашкото езеро за опазването на птиците. Пожарът унищожи 60 дка тръстикова растителност. Не са установени бедстващи животински видове, но пожарът поставя в риск зимуващите в езерото птици.

Вижте във видеото коментара на еколога Андрей Ковачев!