Министерството на околната среда и водите вече е сезирало прокуратурата за пожара в Драгоманското блато.

Единственото карстово блато в България е част от Натура 2000. Една трета или над 150 хектара от територията на защитената местност вече е изпепелена. Унищожени са растения, които се намират само в тази територия, а гнездящите в района птици вече нямат дом. 

Ден след пожара Мария за първи път вижда щетите. 10 години жената се грижи за мястото. Трудно крие болката си и е убедена, че палежът е умишлен.

Искам да е било сън.  Не мога да си представя, че в наше  време може да има такъв човек, който да посегне на това богатство, казва Мария.

Огнената стихия е изпепелила по-голямата част от растителността. Природата има способността да се възстанови сама. Туристическите обекти обаче трябва да се изградят отново. 

И докато доброволците ще търсят средства за възстановяване им, ловните дружите отхвърлиха версията отстрелът на диви прасета да е причина за пожара. Даже самата местност ние сме вписали като защитена зона и не ловуваме в нея, твърдят те.

Природозащитниците вече 15 години настояват Драгоманското блато да се обяви за защитена зона.