Една трета или над 150 хектара от територията на защитената местност „Драгоманско блато“ е изпепелена. Единственото карстово блато в България е част от „Натура 2000“.

Унищожени са растения, които се намират само в тази територия, а гнездящите в района птици вече нямат дом. Блатото е обитавано от 226 вида птица, 126 от които гнездят тук. 

Това е дървената пътечка преди пламъците. Сега, пътят към наблюдателната кула, превърнала се в символ на мястото изглежда като лунен пейзаж.

Самата кула също е пострадала сериозно.

Сега, пътят към сърцето на блатото е изпепелен. Тръстиката около пътеката вече я няма. 

Виждате и растителността преди на кадрите на Ангел Лазаров и как изглежда в момента от снимките на Петко Цветков.

Министерството на околната среда и водите вече е сезирало прокуратурата за пожара в Драгоманското блато.