ТЕЦ „Брикел“ имитира аварии, за да скрият основните проблеми, заяви министърът на околната среда и водите Борислав Сандов в „Лице в лице“. По думите му предприятието редовно изпуска емисии през аварийния комин, за който няма закачено измервателно устройство.

„Ние не можем да сложим на всеки един сантиметър измервателни уреди. Те постоянно изпускат през високия комин и до половината си от емисиите си през самата сграда. Те нямат право на никакви неограничени емисии“, каза Сандов.

Той допълни, че за цял час са измерени стойности на серен диоксид над 25 пъти над нормата. „Нито един от служителите на терен не беше с маска, с каска. Как работят тези хора? Ние, в рамките на 1 час, на някои от хората им прилоша. Един от инспекторите ни припадна“, каза Сандов.

„Това предприятие не е модернизирано. Такова предприятие в Европа и цивилизования свят не би следвало да работи никъде“, уточни Сандов.

Той категорично отрече твърденията, че затварянето на „Брикел“ би довело до липса на отопление за околните градове.