Премиерът в оставка Кирил Петков направи изненадваща проверка в ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово, където бяха установени „обезпокоителни факти“, съобщиха от правителствената пресслужба.

Той беше придружен от вицепремиера и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, който преди няколко дни не беше допуснат до мястото да направи инспекция.

Снимка: GIS

При проверката е установено ,че мобилната станция за измерване на атмосферния въздух е отчела нива на сериен диоксид от 5600 милиграма на кубичен метър, което е 15 пъти над нормата.

Фините прахови частици са били 1367 микрограма на кубичен метър при норма от 50.

Снимка: GIS

Заедно с премиера Кирил Петков и с вицепремиера Борислав Сандов в проверката днес участваха представители на редица институции: РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Хасково, ГД „ПБЗН“, Инспекцията по труда, Националният център по обществено здраве и анализ.

Снимка: GIS

От всички институции министър-председателят изиска подробни доклади и бърза реакция. Премиерът Петков ще изиска и доклад от ДАНС, за да се установи кой е действителният собственик на „Брикел“ и дали е налице връзка с Христо Ковачки, която не е декларирана по надлежния ред.

Вицепремиерът Борислав Сандов от своя страна изтъкна, че през последните шест години срещу ТЕЦ „Брикел“ има 51 наказателни постановления. Голяма част от тях не са обжалвани на втора инстанция и Сандов допусна, че вероятно са написани така, че да падат в съда.