България в очакване на дата за влизане в така наречената "чакалня" за еврозоната. Страната ни е потвърдила готовността за присъединяване и към Европейския банков съюз. До часове се очаква да стане ясно и какъв е отговорът на финансовите министри от  държавите, приели единната валута.

България вече заяви готовност да влезе едновременно и в банковия съюз, и в така наречената чакалня за еврозоната. Ако това стане факт - страната  ни ще бъде първата европейска държава, чиито големи банки ще минат под надзора на европейската централна банка преди реално да приемем еврото.

„По-силна еврозона означава по-силна Европа. От нашите партньори очакваме ясен ангажимент, че ако последното условие за членство в банковия съюз бъде изпълнено, няма да има по аналогия с Шенген неформални и не по правилата ангажименти, което да оставя в нас усещане че сме третирани неадекватно и неравно с другите държави”, заяви финансовият министър Владислав Горанов.

Подготовката за влизането в банковия съюз ще отнеме между половин и  една година. „Кандидатстваме за банковия съюз и ЕЦБ започва тестване на българската банкова система, за да види колко е стабилна, за да влезе в банковия съюз. Този период продължава 8-12 месеца, след което евентуално ще влезем в ЕРМ-2”, обясни икономистът проф. Димитър Иванов.

Престоят в така наречената чакалня е около година и половина две. Така, според експертите, за практическо приемане на еврото може да се говори най-рано през 2022 г.