Харченето на близо 83 млрд. лв. за последните 23 години се определя като провал от експертите на Института за пазарна икономика (ИПИ).

В изследването „Успехите и провалите на българските правителства“ те са анализирали одитните доклади на Сметната палата от 1998 г. до 2020 г.

Оценено е как централната администрация харчи държавните средства.

Анализирани са над 1000 доклада – 438 са определени като провал, малко над 250 – като успешни, а други 340 проверки на Сметната палата не могат да бъдат поставени в нито една от двете групи.

Близо половината от одитираните разходи се определят като провал – почти 83 млрд. лв.

Успешно са похарчени около 35 млрд. лв. според експертите, а в третата група става въпрос за почти 38 млрд. лв.

От ИПИ определят сред значимите провали политиката за намаляването на бедността у нас. 

Според експертите, когато в одитите има съмнения за престъпление, те се изпращат в прокуратурата, какво става след това обаче не е ясно.

Самата държавна администрация пък няма стимула да харчи ефективно.
Според синдикатите проблемите идват не от администрацията, а от неправилно взети политически решения.