Oчакванията на българите във връзка с въвежданe на пета генерация (5G) в мобилните комуникации в Европейския съюз е фокус на скорошно изследване, проведено от Нилсен Адмосфер България и Български национален панел. Проучването е базирано на извадка от 500 респондента на възраст 15 и повече години, представители на интернет населението в страната. 

Близо 9 от 10 активни в интернет българи са забелязали информация, свързана с въвеждане на пета генерация в мобилните комуникации (5G) в страните членки на ЕС. Само 6% споделят, че не са попадали на такава информация, а 8% не са сигурни. Информацията е отразена малко повече сред мъжете. 

Високият процент на усведоменост, свързан с промяната към 5G стандарт може да се дължи на многобройните публични дискусии, както и на медийното отразяване на темата, не само в България, но и в целия Европейски съюз. 

В допълнение проучването се фокусира върху нагласите и очакванията на интернет потребители по отношение на новата 5G мрежа в технологиите и телекомуникациите. 

Прави впечателние, че процентът на хора, които имат позитивно отношение към въвеждането на именно тази мрежа е доста нисък - по-малко от една трета от анкетираните (29%) имат положителна или до известна степен положителна асоциация спрямо новата 5G мрежа. 

От друга страна, 41% възприемат промяната към такъв тип мрежа отрицателно. 31% са неутралини по темата. Струва си да се отбележи, че по-възрастните респонденти (45+) са по-позитивно настроени към новата мрежа в сравнение с младите. 

Когато разгледаме конкретните причини за положителното възприятие (основно свързани с очаквания към новия технологичен стандарт), подкрепящите 5G най-много оценяват (или очакват да оценят) по-доброто цялостно интернет и мобилно обслужване (63%), напредък в технологичните иновации (58%) и възможността за извършване на повече дейности дистанционно (46%). 

Снимка: iStock

Какво стои зад отрицателното отношение, което по-голяма част от хората изпитват спрямо новата 5G мрежа?

Сред основните причини са потенциален риск за здравето в резултат на въздействието от излъчващите се радиовълни – 87%; риск за околната среда или екологичен риск (напр. изсичане на гори, възможност от радиация върху живи организми и др.) – 65%; както и рискове свързани със сигурността (напр. кибер атаки, проследяване на местоположение и др.), като последната причина е далеч зад първите две, представлявайки 34% от отговорите.  

Kакво потребителите желаят да се подобри с въвеждане на новата 5G мрежа относно тяхното обичайно мобилно и интенрет потребление?

Вижте повече за резултатите от проучването в Ladyzone.bg.