6-членно семейство от Украйна с 3 малки деца е в България и от вчера отново остана без подслон. То трябваше да напусне дома, в който беше настанено в продължение на седмица.

Доброволците, които ги настаняват, разбират, че на украинците са поискани пари, след като първоначално уговорката е била за безплатно настаняване. 

Собственичката на къщата е поискала от бежанците 600 евро на месец… за нафта и ток. За тях тази сума е непосилна.

От обърканата ситуация изходът е един – семейството напуска частния дом, а домакините казват, че са направили разходи за отопление и очакват компенсация – около 300 лв. Не могат обаче да издадат фактура.

Докато българите помагат, а бежанците отчаяно търсят къде да пренощуват, щабът на правителството за справяне с бежанската вълна търси решение на такива казуси. Неправителственият сектор предлага спорът да се урежда с договор за наем или за подслон.