Министерството на здравеопазването възобновява обществената поръчка за изграждането на национална детска болница.

Това става възможно, след като с определение на Комисията за защита на конкуренцията беше оставено без уважение искането за налагане на временна мярка "Спиране на процедурата" по обществената поръчка за извършване на инженеринг на Национална многопрофилна детска болница, съобщават от ведомството.

Определението на комисията не е обжалвано пред Върховния административен съд и към настоящия момент също е влязло в сила.

Крайният срок за подаване на офертите се удължава до 15 октомври тази година. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на публично заседание, което ще се проведе в сградата на Министерството на здравеопазването на 16 октомври.

На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на медиите.