Приключи обновяването на част от най-голямата водно-електрическа каскада у нас - Белмекен-Сестримо-Чаира. На официална церемония беше прерязана лентата на модернизираното водно електрическо съоръжение, чиято инсталирана мощност е 240 мегавата. Централата „Сестримо“ е в експлоатация от 1973 г.

С това едната част на каскадата, включваща ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ „Сестримо“ и ВЕЦ „Момина клисура“, може да работи успешно поне още 15 години, по информация на НЕК. Общата мощност на съоръжението е 735 мегавата, близо две трети от един блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Другата част на каскадата, включваща ПАВЕЦ „Чаира“, се очаква да заработи до две години. Съоръжението се повреди след планов годишен ремонт преди две години.

Каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура включва помпено акумулираща водноелектрическа централа ПАВЕЦ „Белмекен“, водноелектрическа централа ВЕЦ „Сестримо“, ВЕЦ „Момина клисура“, язовир „Белмекен“, дневен изравнител „Станкови бараки“ и дневен изравнител „Момина клисура“.

Разположена е в североизточните склонове на Рила планина и се разпростира от 1920 м.н.в. при яз. „Белмекен“ до 251 метра надморска височина при ВЕЦ „Момина клисура“. Общата инсталирана мощност на каскадата е 735 МВт в генераторен режим и 104 МВт в помпен режим.

ВЕЦ „Сестримо“ е второто стъпало на каскада „Белмекен-Сестримо“.

На 18.05.2018 г. бе подписан договор между НЕК и консорциум KONČAR KET - ČKD BLANSKO – RUDIS за рехабилитацията на трите централи от каскадата - ПАВЕЦ „Белмекен“, ВЕЦ „Сестримо“ и ВЕЦ „Момина клисура“.

На 23 март 2023 г. НЕК започна последния етап от рехабилитацията на каскадата. С демонтаж на старото оборудване НЕК започна изпълнението на рехабилитацията на хидроагрегат 5 в ПАВЕЦ „Белмекен“ и хидроагрегат 1 във ВЕЦ „Сестримо“. Това даде начало на финалните етапи от проекта за рехабилитация на каскадата Белмекен-Сестримо-Момина клисура.

От компанията изтъкват, че успешното завършване на всички етапи от рехабилитацията ще гарантира добрата работа на централите от каскадата за период от поне 15 години благодарение на пълната модернизация на съоръженията, включващa проектиране, доставка на ново оборудване, както и ремонт на елементи от съществуващото оборудване.