Ограничава се използването на вода за питейни нужди и приготвяне на храна в четири села на територията на три общини в Хасковска област. Причината - мътност и повишени нива на манган, желязо, фосфати и амониеви йони, уточняват от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

С влошени качества е водата, подавана от Помпената станция (ПС) на "Водоснабдяване и канализация"-Хасково край село Брягово. От нея се подава вода към селата Брягово и Александрово в община Хасково, към симеоновградското село Константиново и към село Поляново в община Харманли.

Във връзка с установено съдържание и на радон над нормативно определената параметрична стойност, на населението е препоръчано при ползване на вода за къпане, помещението да се проветрява веднага.

Водоснабдителното дружество трябва да осигури доставянето с водоноски на вода за питейни нужди в засегнатите села.

За мерките, предприети от страна на РЗИ в Хасково, с писма са уведомени кметовете на съответните населени места, като те трябва да ги сведат до знанието на населението.

В рамките само на два дни това е втората заповед, която РЗИ в Хасково издава за ограничаване употребата на вода за питейни нужди.

Заради установени отклонения в качеството, вчера такава забрана беше съобщена за харманлийското село Бисер.

Припомняме, че проблемът с качеството на питейната вода в района е от години, като хората, живеещи там, многократно са излизали на протести.