Във вторник – 30 април, започва отчитането на топломерите в столицата. Очаква се първите изравнителни сметки да бъдат готови в началото на месец юли.

Топлинните счетоводители определят две дати за засичането на топломерите. Едната задължително ще е в неработен ден, за да се улесни достъпът до жилищата.

В случай, че клиентите отсъстват от дома си и на двете посочени дати, могат да помолят за допълнителен ден за отчет, но за тази услуга ще трябва да платят.