Въвежда се забрана за разхищаване на питейна вода във всички населени места в община Болярово, поради силно намаляване на дебита на водоизточниците в региона, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Със заповед на кмета на общината Христо Христов се забранява използването на питейна вода за напояване на градини, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и за сходни нужди.

Контролът за спазване на забраната е възложен на кметовете и кметските наместници, както и на служителите на „Водоснабдяване и Канализация“ – район Болярово.