Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. Те са изготвени от членове на съвета, след проведено чрез видеоконференция обсъждане с административните ръководители на апелативните съдилища, съобщиха от ВСС.

Документът урежда еднопосочно движение в съдебните сгради, режим на достъп на страните по дела до съдебни заседания и деловодства, както и на граждани, ползващи административни услуги.

Предвидени са мерки за обезпечаване на разглеждането на насрочените дела в съдебна зала и чрез видеоконферентна връзка, както и дистанционна работа на съдии и съдебни служители, които не са дежурни и задължени да присъстват физически в съдебната сграда.

Въвежда се създаване на електронен регистър на дела, отсрочени по обективни причини след съгласуване между съдията и административния ръководител на съда, който ще бъде докладван ежемесечно на ВСС.

При изготвяне на атестациите на съдиите от помощните атестационни комисии и при преценка спазването на срока на изготвяне на съдебните актове, ще се съобразява срочността и експедитивността при работа в периода на извънредното положение, както и евентуалното забавяне на съдопроизводствените действия в резултат на приложението на настоящите мерки. Акцент в тях са ползването на електронно призоваване и връчване на съдебни книжа, и разглеждането на дела чрез интернет платформи, както и ангажиментите на ВСС за обезпечаване на тези дейности.

Набелязани са специфични мерки за осигуряване на публичността на съдебните заседания и дейността на съдилищата като изготвяне на ежедневни подробни справки за делата с обществен интерес, изявления на служителите от „Връзки с обществеността“ или друг упълномощен служител и други.

Съдийската колегия предвижда организиране на медийна кампания за насърчаване ползването на електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от съдилищата, и друга за популяризиране на начина на поетапно нормализиране на работата на съдилищата.

Указва се заложените в годишните програми на съдилищата мероприятия и общите събрания да се провеждат чрез видеоконферентни връзки, и се насърчават магистратите и съдебните служители да ползват дистанционни форми на обучения.

Мерките за работа на съдилищата и предложенията за законодателни промени са съобразени с получените писмени становища от всички апелативни съдилища, от административните съдилища, от окръжни и районни съдилища. В хода на заседанието на Съдийската колегия са получени и взети предвид препоръки за запазване на здравето на съдиите и съдебните служители от главния държавен здравен инспектор доц. д-р, д. м. Ангел Кунчев.

Предложения за административни и организационни мерки, насочени към възстановяване на нормалната работа на съдилищата след 13 май 2020 г. са предоставени от група адвокати от Софийска адвокатска колегия. Такива са получени от Висшия адвокатски съвет, и от СНЦ „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“.

 • Румен Радев с още един отрицателен тест за коронавирус
 • Пълни са и двете COVID отделения в Университетската болница в Стара Загора
 • Майки с коронавирус родиха здрави бебета в Стара Загора
 • Напрежение в Благоевград: Спряха издаването на направления за безплатни PCR тестове
 • Проф. Воденичаров: Коронавирусът се задържа до 28 дни върху маската
 • Отново рекорден брой заразени – 1336 нови случая на COVID-19 у нас
 • Пореден ден с рекорден брой заразени с COVID-19, маските на открито стават задължителни (ОБЗОР)
 • COVID-19 върна предсрочно президента от Естония (ОБЗОР)
 • Здравният министър: Президентът е бил уведомен за контакт със заразен с COVID-19
 • Маските стават задължителни на открито в България от 22 октомври
 • Министърът на образованието: Не предвиждаме цялостно затваряне на училища
 • Проф. Костадин Ангелов: Маските на открито трябва да са задължителни
 • Втора жертва на заразата с COVID-19 в "Качулка"
 • Доц. Мангъров: Начинът за справяне с коронавируса не са маските
 • Лекар и две медицински сестри от МБАЛ-Девин са с COVID-19
 • Затягане на контрола: Масови проверки за носене на маска в пловдивския градски транспорт
 • 1024 новозаразени с COVID-19 за денонощие, най-много в София и Пловдив
 • Разкриват Национален логистичен център за COVID-19 у нас
 • COVID-19 у нас – все по-настъпателен
 • Израел ни вкара в „червената зона“ заради повишения брой заразени с COVOD-19