Процесът по въвеждане на електронното правосъдие у нас е на финалната си права. Това становище изразиха висшите кадровици от  ВСС, цитирани от БГНЕС. 

В единната информационна система на съдилищата са регистрирани близо 10 хил. потребители. Достъп до нея имат 1047 съдии, 4352 съдебни служители, 586 призовкари, както и 3046 съдебни заседатели. 

„Работата с електронно дело е бързо, удобно и лесно. Има проблеми, но се надяваме нещата да вървят в един канализиран процес“, посочи представляващият ВСС Боян Магдалинчев. 

Системата е в експлоатация от една година, но до този момент не всички съдилища в страната бяха интегрирани към нея.

„Тя вече е внедрена успешно, а ентусиазмът на магистратите, особено на по-младите за нейното използване, е голям. Образуваните до този момент дела на хартия ще бъдат довършвани“, допълни Магдалинчев. 

Електронните дела надхвърлят 260 хил. Системата дава възможност за работа по всяко едно дело без необходимост от наличие на хартиена папка на делото, както и работа по него едновременно от магистрати и служители. Движението на делата по съдебните инстанции също. Достъпът на страните и адвокатите също. Системата е затворена, до нея няма външен достъп, което гарантира опазването на информацията. 

За да онагледи работата на системата, председателят на Районен съд – Пловдив Иван Калибацев показа пред журналисти как се случва случайното разпределение на делата в системата. Той подчерта, че все пак ще има и процес на адаптация от страна на магистратите, които са свикнали до този момент да работят по делата на хартия. 

Предстои системата да бъде надградена с въвеждане на възможност за подаване на електронно подаване на молба или жалба за иницииране на дело, заплащане на държавната такса през виртуален ПОС терминал с отстъпка. 

Проектът струва около 900 хил. лв.