Водата на Шумен, Велики Преслав и няколко села все още е негодна за пиене и готвене. Причината - повишена мътност, установи здравната инспекция.

В дома на семейство Йорданови от Шумен заради замътняването вода от чешмата не се пие, но се готви с нея след допълнително филтриране. За пиене купуват бутилирана вода. 

След дъждовете водата от язовир „Тича“, който захранва домовете на около 120 000 души, е замътнена. 

Заради валежите само за няколко дни нивото на язовира се е покачило с 15 милиона кубически метра, което е довело и до замътняването. 

Лошото качество на водата се доказва и с всекидневни лабораторни тестове.

От ВиК казват, че следят показанията за качество, но ще е нужно време преди водата да е подходяща за пиене заради  липсата на пречиствателна станция.

Очаква се пречиствателна станция да заработи догодина.