ВКС приключи проверката по случая със скандалния клип на изпълнителя Alek Sandar, заснет в Съдебната палата.

Заключението от нея е, че съдът не е бил уведомен добросъвестно предварително за „радикалните творчески мутации“, които ще претърпи сюжетът в клипа към саундтрака на американския филм „Married young“.

Сюжетът на лентата е коренно различен от посланието в песента, в която се възхвалява „билката“ и то в знаковата за българското правосъдие сграда.

Именно на базата на сюжета на филма главният секретар на ВКС Маргарита Пазвантова, в качеството си на пълномощник на административния ръководител, сключва договор с продуцента „Ню Ърбън Продукшън“.

Пазвантова мислела, че в Съдебната палата ще се снима клип за песен към саундтрака на романтична комедия, който няма нищо общо с наркотици, оръжия и разголени момичета.

„Мнението на председателя на ВКС е, че той не е компетентен да дава оценка на художествената стойност на видеото, заснето в сградата на Съдебната палата. Той обаче категорично заявява, че не съществува абсолютно никаква възможност при едно добросъвестно поведение от страна на продуцента да информира наемодателя за истинските си намерения, ръководството на ВКС да разреши заснемането на клип с подобно съдържание в сградата на Съдебната палата“, се чете в позицията на ВКС.

Според договора с продуцента площта, която е предоставена за временно ползване на наемателя, представлява фоайе и зала 5 на партера в сградата на Съдебната палата. Размерът на наемната цена е 800лв. с ДДС.

Оказва се обаче, че в разрез със сключения договор, „наемателите“ са снимали и на централното стълбище, фоайето на втория етаж пред зали от 7-14 и това на четвъртия етаж – пред зали от 22, 23, 24.

Поради това, освен вече споменатата цена от 800 лв., авторите на клипа ще трябва да доплатят 2 527,84 лв.

Също така, вместо първоначалните заявени 16 души в клипа, които следва да бъдат допуснати със специален режим, в деловодството на ВКС са получени два списъка с 27 и 41 души – основен и допълнителен.